รถโม่ปูนเล็ก ด้านข้างสูง หัวพ่นหมอกไอน้ำ ศรีสะเกษ ขุขันธ์

ต่อเติมโรงจอดรถ…