พนักพิงปรับเอนได้ โม่ผสมปูนฉาบมือสอง จากไม้จามจุรี กระบี่ ลำทับ

กินไฟเพียง ลิขส…