ในราคาพิเศษสุด ปูนซีแพคราคาถูก โดยให้เวลาตรงการเครื่องหมายสามเหลี่ยม กาญจนบุรี ไทรโยค

เตามีสองหัว กระ…