ลดพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างการใช้งานเพื่อลดแรงกดทับ รถขนปูน โคมไฟโรงงาน สกลนคร วาริชภูมิ

แผ่นกระจกเงาจำน…