รถเข็นปูน ที่นอนยังไม่แกะพลาสติกเลยค่ะ เครื่องรีดไม้พร้อมใช้งานสภาพดีมาก ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน

เก้าอี้พนักพิงส…