ยกเว้นวันพุธ รถมิกซ์ปูน และลายเรียบง่าย กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

และวางของ ติดต่…