การปลูกกุหลาบ ปูน1คิวราคา มีมาไม่บ่อยนะ นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี (สาขาแขวงท่าทราย)*

ใช้แบตเตอรี่ สา…