โม่ปูนฉาบมือสอง เครื่องเป่าลมไฟฟ้า ชิ้น ใครที่ทำไม้ทั้งหมดล้ม อำนาจเจริญ หัวตะพาน

หนักมากต้องมีคน…