คันฉ่องเก่าโบราณทำจากไม้สัก รถบรรทุกปูนผง บาทรับของเองค่ะ ปัตตานี แม่ลาน

ชมเฟอร์นิเจอร์ร…