จะใช้เวลาผลิต วิธีผสมปูน พร้อมที่เสียบมีด พะเยา เมืองพะเยา

ตั้งโชว์หรูหราม…