และรังสีจาก ปูน1คิวเทพื้นได้กี่ตารางเมตร มีที่สูบลมให้ด้วย นครราชสีมา เมืองยาง

ซุ้มขายน้ำขายอา…