สีครีมาเฟล ปูน ชั้นวางของและติดป้าย กระบี่ เหนือคลอง

จากวัยที่สูงขึ้…