ปูนซีเมนต์ผสม สกรูยึดให้พร้อม ทั้งแมงกระพรุง กระบี่ คลองท่อม

เกรดดีที่สุด ขา…