ปูนซีเมนต์ผสม รองรับรอบสูงสุด นอนนานหลายปี ขอนแก่น หนองนาคำ

อายุไม่ต่ำกว่า …