คนขายบอกไม่ถูกอย่างซื้อมาคนละประเภทกับที่จะใช้งานจ้า รถเข็นปูน โต๊ะเครื่องแป้งไม้สัก สุโขทัย ศรีนคร

ความมั่งคั่ง ชน…