ถูกและมีคุณค่าอย่างมาก โม่ปูนฉาบมือสอง ต้องขนเองน่ะครับ บุรีรัมย์ โนนดินแดง

และมีชุดซ่อมกาว…