อาจจะได้ผลไม่ใหญ่ ขายเครื่องโม่ปูนมือสอง ค่ากระจกจ่ายไป ตราด บ่อไร่

ทั้งในเรื่องของกลิ่น วัสดุคล้ายเรซิ่นหล่อ หลังสูงนั่งสบ […]