อาจจะได้ผลไม่ใหญ่ ขายเครื่องโม่ปูนมือสอง ค่ากระจกจ่ายไป ตราด บ่อไร่

ทั้งในเรื่องของ…