เลื่อยไฟฟ้า แพล้นปูนแพล้นคอนกรีต ไม่ต้องคอยเติมน้ำมันให้เลอะ  พะเยา เชียงม่วน

ลงทองติดกระจก บ…