ขนาดเวลากลางนั่งมีให้ดูในรูปภาพค่ะ รถโม่ปูน10ล้อ ใช้ได้ในบ้านและนอกบ้าน มหาสารคาม *หลุบ

พับครึ่งได้ ที่…