รถโม้ปูน เก้าอี้สไตล์หลุยส์ บาท หัวช้างไม้ขนาดใหญ่ บุรีรัมย์ นาโพธิ์

ไม่ขึ้นสนิม หาก…