รถโม่ปูนนําเข้า จะมีขนาดใหญ่อ้วนป่องแบบมาตรฐาน รับน้ำหนักได้เยอะมากค่ะ กระบี่ เขาพนม

กรองได้ดีกว่า อ…