รถโม่ปูนมือสอง กันแรงดันดินรอบทิศทางโดยการเพิ่มสันกระดูกของถังรอบใบ และแนวเฉียง เชียงใหม่ สารภี

หากอยู่ระแวกบาง…