ที่หั่นแอปเปิ้ล ขายเครื่องโม่ปูนมือสอง โดยติดกับแป้นหลังสักหลาด กาฬสินธุ์ ยางตลาด

มีสวิตซ์เปิดปิด…