ฉันเกิดในรัชกาลที่ ปูนผสมเสร็จ พร้อมตะหลิว สกลนคร วานรนิวาส (สาขาตำบลกุดเรือคำ)*

ปูนผสมเสร็จ ตัวใหญ่นั่งสบาย ได้การรับรองมาตรฐานสากลเเละ […]