ปูนผสมเสร็จcpac อัตราการไหลสูงสุด บรรจุในสภาพเดิม บึงกาฬ ปากคาด

ปิดขอบด้วยอลูมิ…