รถโม้ปูน แบบพลาสติก ไม้สักแท้ทุกชิ้น สกลนคร วานรนิวาส (สาขาตำบลกุดเรือคำ)*

และปลอกหมอนสามา…